• Unii Europejskiej 4, Lubawa, PL
  • +48 668 841 329

Kontakt

Sekretariat

Edyta Borkowska
+48 882 124 839
edyta.borkowska@szklomal.eu

Siedziba firmy

F.H.U SZKŁOMAL
Piotr Truszczyński
ul. Unii Europejskiej 4
14-260 Lubawa

szklomal@szklomal.eu

Dane do faktury

F.H.U SZKŁOMAL
Piotr Truszczyński
ul. Żeromskiego 49
14-260 Lubawa
NIP 744 000 89 37
REGON 510 330 702

SZKŁOMAL Sp. z o.o.
ul. Unii Europejskiej 4
14-260 Lubawa
NIP 744 180 73 56
REGON 281354154

Dyrektor zakładu

Agnieszka Kacprzak
+48 662 173 778
agnes@szklomal.eu

Sekretariat, fakturowanie

Edyta Borkowska
+48 882 124 839
edyta.borkowska@szklomal.eu

Laminaty i balustrady szklane

Marcin Ankowski
+48 668 841 095
marcin@szklomal.eu

Narzędzia szklarskie

Michał Empel
+48 662 173 796
m.empel@szklomal.eu

Zamówienia indywidualne

Lucyna Gross-Wojtacka
+48 882 124 841
uslugi@szklomal.pl

Zamówienia hurtowe

Mateusz Sadowski
+48 531 159 829

zamowienia@szklomal.eu

Projekty/wizualizacje

Michał Nowakowski
+48 882 124 837
grafik@szklomal.eu

Główna Księgowa

Barbara Koziełło
+ 48 662 173 786
ksiegowosc@szklomal.eu
barbara.koziello@szklomal.eu

Specjalista ds. księgowości

Paulina Lontkowska
+48 882 124 833
paulina.lontkowska@szklomal.eu

Kadry

Jolanta Nierzalewska
+48 530 424 633
kadry@szklomal.eu

Szkło STAŚ

Stanisław Schwesig
tel. 601 97 22 47

Top

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Firma Handlowo-Usługowa „Szkłomal” Piotr Truszczyński

z siedzibą przy ulicy Żeromskiego 49

14-260 Lubawa

2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane:

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Administrator nie będzie przetwarzał danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania)

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

10) W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Unii Europejskiej 4, 14-260 Lubawa lub na adres poczty elektronicznej szklomal@szklomal.eu

Pozdrawiamy

FHU „Szkłomal” Piotr Truszczyński