• Unii Europejskiej 4, Lubawa, PL
  • +48 668 841 329

Balustrady Szklane

W ofercie naszej firmy znajdą Państwo również balustrady szklane.
Wykonujemy je zgodnie z dostarczonym przez klienta projektem. Przy ich produkcji wykorzystujemy dostępne na rynku rózne rodzaje szkła (float, barwione w masie, optiwhite).
Szkło zastosowane w procesie produkcji może zostać poddane także obróbce termicznej – hartowaniu.
Podczas procesu laminowania szkła wykorzystujemy folię typu EVA w trzech podstawowych wariantach: satyna, bezbarwna, biała.
Na życzenie klienta jesteśmy w stanie zalaminować szkło malowane.
W trakcie realizacji projektu, służymy profesionalnym doradctwem.

Marcin Ankowski
+48 668 841 095
marcin@szklomal.eu

Top

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Firma Handlowo-Usługowa „Szkłomal” Piotr Truszczyński

z siedzibą przy ulicy Żeromskiego 49

14-260 Lubawa

2) Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane:

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) Administrator nie będzie przetwarzał danych w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania)

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

10) W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych można kontaktować się pisemnie na adres: ul. Unii Europejskiej 4, 14-260 Lubawa lub na adres poczty elektronicznej szklomal@szklomal.eu

Pozdrawiamy

FHU „Szkłomal” Piotr Truszczyński